Адвокатське обьеднання Адвокатское обьединение сзчзащита адвоката консультация захист адвоката консультація

background photo
ACTUM

ПУБЛІКАЦІЇ

ЯК ЗАРЕЄСТРУВАТИ МАЛЮКА, НАРОДЖЕНОГО В ОКУПАЦІЇ, ЗА УКРАЇНСЬКИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ?

Українські реєстри на окупованій території не працюють.

Але чи можливо зараз зареєструвати новонароджену дитину за українським законодавством, якщо вона народилась в окупації?Підставою для проведення державної реєстрації народження дитини є визначені центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я, документи, що підтверджують факт народження. За відсутності документа закладу охорони здоров’я або медичної консультаційної комісії, що підтверджує факт народження, підставою для проведення державної реєстрації актів цивільного стану є рішення суду про встановлення факту народження (частина четверта статті 13 Закону).Так, згідно з пунктом 2 глави 1 розділу III Правил державної реєстрації актів цивільного стану в Україні, затверджених наказом Міністерства юстиції України 18.10.2000 № 52/5, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 18.10.2000 за № 719/4940 (у редакції наказу Міністерства юстиції України 24.12.2010 за № 3307/5)) (далі – Правила) підставами для проведення державної реєстрації народження є, зокрема, медичний висновок про народження, сформований в Реєстрі медичних висновків електронної системи охорони здоров’я, медичне свідоцтво про народження (форма № 103/о), медична довідка про перебування дитини під наглядом лікувального закладу (форма № 103-1/о).Крім того на період дії воєнного стану на території України для забезпечення реєстрації народження дитини в органах державної реєстрації актів цивільного стан у випадках відсутності можливості заповнення медичним працівником медичного свідоцтва про народження (форма № 103/о) медичний працівник зобов’язаний на кожний випадок народження живої дитини виписати довідку довільної форми в двох примірниках без проставляння печатки, яка обов’язково повинна містити відомості щодо найменування надавача медичних послуг, прізвища, власного імені та по батькові (за наявності) медичного працівника, прізвища, власного імені та по батькові (за наявності) жінки, яка народила дитину, дату народження (число, місяць, рік) та стать новонародженого, назва населеного пункту, в якому видана довідка, місце народження дитини (за інформацією, що надається жінкою, яка народила дитину, у разі коли місце видачі довідки не збігається із фактичним місцем народження), підпис медичного працівника, дата видачі довідки (наказ Міністерства охорони здоров’я України від 04.03.2022 № 407, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 07.03.2022 за № 293/37629).З 01.03.2022 державна реєстрація актів цивільного стану проводиться за зверненням заявника, будь-яким органом державної реєстрації актів цивільного стану, розташованим на контрольованій українською владою території (пункт 14 глави 1 розділу II Правил).Особливості провадження у справах про встановлення факту народження особи на території, на якій введено воєнний чи надзвичайний стан, або на тимчасово окупованій території України визначені у статті 317 Цивільного процесуального кодексу України (далі – ЦПК України).Заява про встановлення факту народження особи на території, на якій введено воєнний чи надзвичайний стан, або на тимчасово окупованій території України, визначеній такою відповідно до законодавства, може бути подана батьками або одним з них, їхніми представниками, членами сім’ї, опікуном, піклувальником, особою, яка утримує та виховує дитину, або іншими законними представниками дитини до будь-якого місцевого суду України, що здійснює правосуддя, незалежно від місця проживання (перебування) заявника.Справи про встановлення факту народження особи на території, на якій введено воєнний чи надзвичайний стан, або на тимчасово окупованій території України, визначеній такою відповідно до законодавства, розглядаються невідкладно з дня надходження відповідної заяви до суду.У рішенні про встановлення факту народження особи на території, на якій введено воєнний чи надзвичайний стан, або на тимчасово окупованій території України, визначеній такою відповідно до законодавства, мають бути зазначені встановлені судом дані про дату і місце народження особи, про її батьків.Ухвалене судом рішення у справах про встановлення факту народження особи на території, на якій введено воєнний чи надзвичайний стан, або на тимчасово окупованій території України, визначеній такою відповідно до законодавства, підлягає негайному виконанню.Копія судового рішення видається учасникам справи негайно після його ухвалення або невідкладно надсилається судом до органу державної реєстрації актів цивільного стану за місцем ухвалення рішення для державної реєстрації народження.Заявники у справах за заявами про встановлення факту народження, поданих у зв’язку із воєнним станом, надзвичайним станом, збройною агресією, збройним конфліктом, тимчасовою окупацією території України, звільнені від сплати судового збору (пункт 21 частини першої статті 5 Закону України «Про судовий збір»).Якщо ви потребуєте консультації з сімейних питань, дзвоніть +380970739301 або заповніть заявку на сайті.

photo thems