background photo
ACTUM

ПУБЛІКАЦІЇ

Як оформити догляд за людиною похилого віку або з інвалідністю? – «Актум»

Відповідно до ЗУ «Про соціальні послуги» (№ 2671-VIII) певні категорії людей в нашій країні мають право на соціальну послугу - постійний догляд за особою. Проте підходів до визначення поняття «догляд» є досить багато.

Якщо ви хочете оформити догляд за людиною з метою отримання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації, то вам слід керуватися поняттям, наведеним у п. 17 ч. 1 ст. 1 згаданого ЗУ, яке визначає «соціальні послуги», як «дії, спрямовані на профілактику складних життєвих обставин, подолання таких обставин або мінімізацію їх негативних наслідків для осіб/сімей, які в них перебувають». Водночас «складними життєвими обставинами» вважаються обставини, що негативно впливають на життя, стан здоров’я та розвиток особи, функціонування сім’ї, які особа/сім’я не може подолати самостійно, зокрема й інвалідність.Хто має право на догляд?

- особи з інвалідністю I групи та діти з інвалідністю;

- громадяни похилого віку з когнітивними порушеннями;

- невиліковно хворі, які через порушення функцій організму не можуть самостійно пересуватися та самообслуговуватися;

- діти, яким не встановлено інвалідність, але які є хворими на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежні), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, діти, що отримали тяжку травму, потребують трансплантації та паліативної допомоги (перелік затверджений КМУ п. 6 ст. 13 Закону № 2671-VIII).Хто може бути доглядачем?

Послуги з догляду можуть надаватись, як на професійній основі - суб’єктами, зареєстрованими у Реєстрі надавачів соціальних послуг, так і членами родини, які не мають спеціальної підготовки, але проживають разом з особою, що потребує догляду.У разі, якщо член родини бажає та має змогу забезпечити належний догляд, він може це офіційно оформити, зібравши всі необхідні документи й, звернувшись з відповідною заявою до уповноваженого органу соціального захисту.Алгоритм отримання догляду

Для оформлення постійного догляду за людиною І-ІІ групи інвалідності, особа-доглядач має звернутись до його сімейного лікаря за довідкою відповідного зразка - для органів соцзабезпечення. Звертаємо вашу увагу, що така довідка має містити припис: «особа потребує постійного догляду».Наступним кроком особа-доглядач звертається з відповідною заявою (у письмовій або електронній формі) до органів соцзахисту або ЦНАП за місцем проживання та додатково надає відповідний пакет документів:

- паспорт заявника та особи, за якою буде здійснюватися догляд (оригінал і копія);

- ідентифікаційний код заявника та особи, за якою буде здійснюватися догляд (оригінал і копія);

- витяг/довідка з реєстру територіальної громади про місце проживання;

- медична довідка про стан здоров’я особи, яка буде доглядачем;

- копія довідки до акту огляду медико-соціальною експертною комісією за відповідною формою (затверджено МОЗ) або пенсійне посвідчення, чи посвідчення, що підтверджує призначення соцдопомоги відповідно до ЗУ «Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю», «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю», або довідку для отримання пільг особами з інвалідністю, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу (надається структурним підрозділом держадміністрації з питань соцзахисту населення або виконавчим органом міськради для осіб з інвалідністю);

- медичний висновок ЛКК (встановленої форми, що підтверджує необхідність здійснення догляду за особою із зазначенням різновиду догляду);

- документи права власності/користування майном.Зауважте, що у разі, коли йдеться про дієздатну особу, яка здатна усвідомлювати свої дії, але через стан свого здоров'я потребує догляду, необхідна її обов'язкова згода (письмовому вигляді та оформлена належним чином).Варто зазначити, що процедура оформлення є досить непростою. І ми наполегливо радимо, принаймні спочатку, проконсультуватись з кваліфікованим фахівцем адвокатом по сімейних справах.У разі, якщо ви прагнете отримати статус доглядача з метою отримання відстрочки від призову, наші військові адвокати теж готові надати вичерпну інформацію. Наші фахівці допомагають у розв’язанні різноманітних правових питань, зокрема і щодо забезпечення юридичного супроводу отримання догляду за людиною похилого віку або з інвалідністю.Якщо вам потрібна вичерпна консультація, дієва порада або інша підтримка – зателефонуйте: 097-07-39-301, 098-665-05-40, 050-665-05-60.
photo thems