background photo
ACTUM

ПУБЛІКАЦІЇ

ЧИ МОЖЛИВО СТЯГНУТИ АЛІМЕНТИ, ЯКЩО БОРЖНИК ПРОЖИВАЄ ЗА КОРДОНОМ?

Багато батьків вважають, що виїхавши за кордон на постійне місце проживання, їм вдасться уникнути необхідності сплачувати аліменти на утримання своєї дитини.

Запевняємо – це твердження є хибним! Адже відповідно до українського законодавства у батьків є певні зобов’язання, зокрема й щодо утримання дитини до досягнення нею повноліття. Цей обов’язок є однаковий для всіх, незалежно від того, в якій країні проживають батьки.Наразі Україна є учасницею ряду двосторонніх та багатосторонніх міжнародних договорів, які дозволяють розв'язувати питання щодо стягнення аліментів. Батьки чи діти з тих або інших причин не можуть самостійно врегулювати питання щодо обов’язку утримання? – На допомогу приходить міжнародно-правовий механізм розв'язання цих питань, зокрема – шляхом звернення до суду.При зверненні з позовом до суду, в разі якщо одна зі сторін проживає за кордоном, необхідно враховувати також і положення відповідних міжнародних договорів України, які діють у відносинах між Україною та іноземною державою.Для того, щоб стягнути аліменти з такої особи, необхідно звернутися до компетентного органу іноземної країни, де проживає боржник, із клопотанням про визнання та надання дозволу на виконання рішення суду України про стягнення аліментів (якщо питання стягнення аліментів вирішувалося в України і є рішення суду). Також можна звернутися до компетентного органу іноземної країни, де проживає боржник із заявою про винесення рішення щодо аліментів.Звертаємо увагу на те, що у випадку виникнення необхідності стягнення аліментів з осіб, які перебувають на території іноземної держави, з якою Україною укладено відповідний міжнародний договір, зацікавлена особа може звернутися для отримання більш детальної інформації щодо вимог оформлення документів до міжрегіонального управління за місцем проживання. Для цього необхідно надіслати належним чином оформлену заяву, клопотання до Міністерства юстиції України через органи юстиції.Міністерство юстиції України як запитувач протягом 30 календарних днів після отримання заяви:

перевіряє наявність у ній інформації та документів;

може повернути заяву заявнику для дооформлення у разі необхідності;

заповнює формуляр про передачу та направляє його разом із заявою до центрального органу запитуваної Договірної держави;

у разі необхідності сприяє заявнику у розв'язання питання щодо здійснення перекладу документів мовою запитуваної Договірної держави відповідно до умов Гаазької конвенції 2007 року;

на звернення запитуваного центрального органу отримує від заявника додаткові документи, необхідні для розгляду заяви, в тому числі довіреність на право представництва інтересів заявника у справі;

на звернення центрального органу запитуваної Договірної держави надає засвідчені компетентним органом України копії документів.Міністерство юстиції України письмово повідомляє позивача про хід та результати розгляду заяви чи клопотання – після отримання інформації від іноземних органів.Пам'ятайте, аліменти від громадян інших держав в Україні не оподатковуються.Якщо ви потребуєте консультації з сімейних питань, дзвоніть +380970739301 або заповніть заявку на сайті.

photo thems